Защо говорим за понижаване на наднорменото тегло?

По последни данни на Световната Здравна Организация, повече от 39% от хората над 18 години са с наднормено тегло. От 1975 година насам процентът на хора с наднормено тегло се е увеличил трикратно (WHO, 2018). През 1960 година се появява хипотезата за предразположеността на човешкия генотип към ‘пестеливост’. По времето на селекцията на човешкия геном, несигурността за набавянето на нужната храна е подбудила необходимост от предаване на гени, които подпомагат задържането на запасни хранителни вещества в тялото. Предполага се, че това е осигурило оцеляването на популацията в едни неблагоприятни условия за живот, в които високо ниво на физическа активност е било наложително за намирането и улова на храна. По това може да се предположи, че еволюционно човешкия метаболизъм е бил пригоден за висок разход на енергия, периоди на изобилие, последвани от периоди на лишение (Wells, 2012).

Въпреки това, в така наречения модерен свят, човешкото ежедневие е коренно различно от ежедневието на прародителите ни, което е обусловило селекцията от гени на днешния Хомо Сапиенс. Периодите на изобилие от храна вече не са последвани от периоди на лишение и набавянето на тази храна не е обвързано с високо ниво на физическа активност. Това несъмнено може да обясни част от причините за днешния бум на затлъстяване и редица метаболитни заболявания.

Научното общество е единодушно по въпроса за наднорменото тегло като основен рисков фактор за развитието на метаболитен синдром, диабет тип 2, исхемия на сърцето, мастен черен дроб и други хронични заболявания.

Какво е необходимо за изготвянето на оптимален хранителен и тренировъчен режим?

Балансираното хранене е индивидуално за всеки човек и зависи от редица физиологични фактори, които е необходимо да бъдат взети под внимание при изготвяне на хранителен и тренировъчен режим.

В нашия център използваме съвременни диагностични методи за определяне на капацитета на тъканите за усвояване на кислород, в което именно се корени така нареченото изгаряне на мазнини. Ние проследяваме следните величини, които поставят базата за изготвяне на индивидуални хранителни и тренировъчни режими:

1. VO2max представлява максималната степен, на която сърцето, белите дробове и мускулите могат ефективно да използват кислорода по време на физическо натоварване. Това измерване се използва за определяне на индивидуалния аеробен капацитет на клиента, от който зависи оптималния начин на натоварване, за да се използват мазнините като източник на енергия.
За определянето на VO2max се използва методът спирометрия. Спирометрията е изследване, което измерва белодробната функция, и по-точно обема и скоростта на вдишания и издишания кислород. Това изследване също подпомага диагностицирането на респираторни заболявания като астма, пулмонална фиброза, кистична фиброза, хронична обструктивна белодробна болест и др.

2. Базален метаболизъм или разход на калории в покой – това е величина, която показва какво количество енергия е необходимо само за поддържане функциите на виталните органи. Цялостния разход на енергия е съставен предимно от базалния метаболизъм, към който се добавя енергия, изразходвана при физическо натоварване и енергия, която се изразходва при храносмилане. Според закона на термодинамиката, намаляването на килограмите зависи от разликата между цялостната изразходена енергия и приетата енергия под формата на храна. Именно това е причината, поради която е от изключителна важност измерването на базалния метаболизъм. Това изследване ни помага да определим оптималното физическо натоварване и хранителен прием.

DYNOSTICS® е мобилна система за високоспециализиран медицински анализ на физическо натоварване (спироергометрия). Независимо дали се стремите към отслабване, оформяне на тяло или подобряване на спортните постиженията, трябва да знаете своите метаболитни качества. С това наше изследване получавате високоефективно и комплексно управление на тялото. Изследванията се осъществяват от лекар-специалист, след задълбочен медицински преглед и оценка на риска. След заявка за включване в програмата, ще бъдете информирани подробно за изискванията преди извършване на тези анализи (подходящо облекло, хранене и др.).

Dynostics Nutrition® – 5 мин анализ за храненето 
Dynostics Nutrition е тест с най-висока точност при изчисляване на базовия метаболизъм на организма (BMR). Използвайки високо иновативна технология за измерване кислородния разход на организма, тестът определя енергийния разход на тялото в покой (RMR – Resting Metabolic Rate). Получените данни се използват от медицинския екип за максимално точно изчисление на калорийния разход на организма, като се фиксират енергийни диапазони за калорийния прием необходим за отслабване, поддържане на теглото или покачване на телесната маса. Освен това изследването може да покаже наличието на нарушения в метаболизма, които са в основата на редица заболявания, като метаболитен синдром, обезитет, нарушения в съня, диабет, нарушена функция на щитовидната жлеза и други. Установяват се отклонения в сърдечната дейност, които често също имат отношение към нарушената обмяна на веществата или са резултат от нея.
Данните от теста се обработват по строго определени протоколи за изчисление на базовия метаболизъм (BMR) и анализиране на телесните показатели на човек, като се дават и препоръки за оптимизиране на хранителните и тренировъчни навици.

Dynostics Performance Beginner® – тест за не активно спортуващи 
Този тест е насочен към определяне правилните степени на физическо натоварване за постигане на преследваните от клиента/пациента резултати. Тестът е най-подходящ за хора, които до този момент не са спортували редовно, но желаят да установят адекватния начин за натоварване на тялото си. Резултатите от изследването се използват за посочване на конкретни тренировъчни стратегии и оптимизиране на дългосрочния подход по отношение на спорт и хранене.

Dynostics Performance Athlete® – тест за спортисти 
Dynostics Performance Athlete е тест за спортисти и професионални атлети с най-висока точност при определяне на оптималните тренировъчни и хранителни стратегии.
Изследването е изцяло насочен към установяване на аеробните и анаеробните способности на атлетите и тяхното подобряване, което става с помощта на специфични научни протоколи. Анализират се множество телесни показатели, като се взимат предвид и актуалните тренировки на атлета и се правят предложения за повишаване ефективността на тренировките. С помощта на анализа на телесните показатели се изчисляват и интервалите за възстановяване: както в рамките на една тренировка, така и между отделните тренировки, а след допълнителна консултация, в която могат да бъдат включени и треньорите, изследването може да бъде ползвано за определяне на възстановителните периоди между отделни тренировъчни цикли в спортния календар на атлета.
Постигането на по-високи спортни постижения е пряко свързано и с предоставяне на стратегия за оптимизация на калорийния прием, разпределението на макроелементите в калорийния баланс, както и интервалите за прием на същите спрямо физическите натоварвания. Всичко това е включено в предоставените след края на теста препоръки.