Skip to main content

Dynostics Performance® тест

75.00 лв.

Dynostics Performance Beginner® – тест за не активно спортуващи
Този тест е насочен към определяне правилните степени на физическо натоварване за постигане на преследваните от клиента/пациента резултати. Тестът е най-подходящ за хора, които до този момент не са спортували редовно, но желаят да установят адекватния начин за натоварване на тялото си.

Dynostics Performance Athlete® – тест за спортисти
Dynostics Performance Athlete е тест за спортисти и професионални атлети с най-висока точност при определяне на оптималните тренировъчни и хранителни стратегии.


Повече информация за програмата

Dynostics Performance Beginner® – тест за не активно спортуващи
Този тест е насочен към определяне правилните степени на физическо натоварване за постигане на преследваните от клиента/пациента резултати. Тестът е най-подходящ за хора, които до този момент не са спортували редовно, но желаят да установят адекватния начин за натоварване на тялото си. Резултатите от изследването се използват за посочване на конкретни тренировъчни стратегии и оптимизиране на дългосрочния подход по отношение на спорт и хранене.

Dynostics Performance Athlete® – тест за спортисти
Dynostics Performance Athlete е тест за спортисти и професионални атлети с най-висока точност при определяне на оптималните тренировъчни и хранителни стратегии.
Изследването е изцяло насочен към установяване на аеробните и анаеробните способности на атлетите и тяхното подобряване, което става с помощта на специфични научни протоколи. Анализират се множество телесни показатели, като се взимат предвид и актуалните тренировки на атлета и се правят предложения за повишаване ефективността на тренировките. С помощта на анализа на телесните показатели се изчисляват и интервалите за възстановяване: както в рамките на една тренировка, така и между отделните тренировки, а след допълнителна консултация, в която могат да бъдат включени и треньорите, изследването може да бъде ползвано за определяне на възстановителните периоди между отделни тренировъчни цикли в спортния календар на атлета.
Постигането на по-високи спортни постижения е пряко свързано и с предоставяне на стратегия за оптимизация на калорийния прием, разпределението на макроелементите в калорийния баланс, както и интервалите за прием на същите спрямо физическите натоварвания. Всичко това е включено в предоставените след края на теста препоръки.